Logo faszyna

Strona główna

Czym jest i do czego służy faszyna oraz kiszka faszynowa?

Faszyna

Najkrócej i najprościej faszynę można określić jako gałązki drzew/krzewów leśnych, czy wikliniarskich - wierzby. Faszynę mogą stanowić pędy wikliny, gałęzie drzew liściastych (np.: dębu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gałęzie drzew iglastych (np.: sosny, świerku), a nawet gałazki chrustu.

Kiszka faszynowa to te same "witki" faszynowe (gałązki), ale zebrane w wiązki, przewiązane drutem w określonych odstępach. Gotowa, uformowana kiszka, ma zazwyczaj średnicę od 10 cm do 30 cm. Jej długość może wynosić od kilku do nawet 40 metrów.


Do czego można wykorzystać faszynę oraz kiszkę faszynową?

Kiszki faszynowe stosuje się przede wszystkim w hydrotechnice i melioracjach, do budowy różnych budowli regulacyjnych i umocnień brzegów oraz skarp. Faszynę można wykorzystać również do:

Umocnienia z faszyny
  • regulowania i umocnień rowów, kanałów, itp.
  • umacniania skarp przy drogach
  • tworzenia palisad
  • wytyczania dróg
  • palikowania drzew
  • budowy zapór przeciwśniegowych

Kontakt

Gospodarstwo Rolne

Robert Kuczyński

ul. Podleśna 23

89-608 Swornegacie

kom. 606 766 884

e-mail: biuro@faszyna.pl

www.faszyna.pl


Partner

SALECO - Wyrób kiszki faszynowej iglastej, kołków melioracyjnych i palisad

Czyczkowy wyb.7

89-632 Brusy

kom. 606 766 884